عسل رایحه

عسل رایحه

عسل 500 گرمی

18,500 تومان

%12 تخفیف

عسل بانکه بدون موم 950 گرمی

31,000 تومان

27,280 تومان

%10 تخفیف

عسل خودبافت مخصوص 700 گرمی

60,000 تومان

54,000 تومان

عسل پتی بزرگ

68,000 تومان

%10 تخفیف

عسل طبیعی 330 گرمی

تماس بگیرید