قدیما

محصولات قدیما
%15 تخفیف

حلوا شکری 30 گرمی

700 تومان

595 تومان

%15 تخفیف

حلوا شکری ساده 250 گرمی

7,000 تومان

5,950 تومان

%15 تخفیف

حلوا شکری با تزئین پسته250 گرمی

8,000 تومان

6,800 تومان

%13 تخفیف

حلوا شکری 400 گرمی

10,000 تومان

8,700 تومان

%4 تخفیف

کرم کنجد شکلاتی 300 گرمی

12,500 تومان

12,000 تومان

ارده 450 گرمی

15,000 تومان

%5 تخفیف

حلوا شکری با تزئین پسته 3500 گرمی

70,000 تومان

66,500 تومان